Đỗ gỗ Đồng Kỵ Thương hiệu Việt Nam

Các tòa nhà phải được thiết kế theo cả nguyên lý Phong thủy và kết cấu môi trường xung quanh. Khi một tòa nhà được thiết kế xây dựng mà không có phần bảo vệ thích hợp, nước mưa sẽ thấm vào bên trong và hơi ẩm ướt sẽ phá hỏng các phần nội thất đã hoàn tất, Nếu mái nhà không được bố trí ở góc độ thích hợp, nước mưa sẽ rĩ qua. Không ngạc nhiên khi thấỵ người Trung Hoa luôn xây dựng ngôi nhà của họ chịu được mưa gió mạnh. Phần mái nhà nhô ra được xây rất rộng để bảo vệ tường nhà khỏi nấng gắt và gió mưa.

Các tòa nhà ở vùng nhiệt đới phải có thiết kế theo lối đặc biệt như vậy để đón nhận được các làn gió nhẹ thổi qua, do vậy phần nội thất bên trong mát mẻ và dễ chịu. Ở Trung Quốc, các tòa nhà xây dựng đốì diện hướng nam để nhận ánh sáng mặt trời và tránh gió bắc lạnh giá thổi theo đất bụi vàng lừ biên giới Môna cổ. Ớ Singapore tốt nhất la’ định hương ngôi nhà theo hướng bắc nam dựa trên quĩ đạo của mặt trời. Tuy nhiên, một số người vẫn thích xác định vị trí ngôi nhà theo sô’ tử vi của họ.

Việc bô”trí tòa nhà phải hài hòa với mõi trường xung quanh và cân xứng với các quần thể nhà cửa ỉân cận. Có thể lấy ví dụ như một chuỗi các cửa hàng phải được thiết kế sao cho không có cửa hàng nào vượt trội lên về chiều cao lẫn chiều rộns. NẾU không tuân thủ lối xây dựng này, vẻ mất hài hòa sẽ tạo ra Phong thủy xấu.

Điều rất quan trọng là xác định vị trí tòa nhà trong vùng khí của mật băng xây dựng (xem chương năm để rõ hơn) và nếu có thể, hãy thiết kế tòa nhà đó theo hình dạng của một biểu tượns mang ý nghĩa tốt nào đó. Một số các dạng mẫu vẽ hình học thích hợp chỉ đối với các loại tòa nhà hay cơ quan lớn. Các dạng hình tròn tốt nhất nên bô’ trí ở bên canh biển vì chúng có quan hệ vổi hành thủy.

Nếu phần bên ngoài và trong của một ngôi nhà tư nhân có thiết kế theo các kiểu dáng này, ngôi nhà đó có thể chịu tác động xâ’u của sát khí hay khí thiếu cân bằng vì cấc nhà địa lý quan niệm các luật tự nhiên (như gió) sản sinh ra năng lượng và áp lực xáo trộn hoặc quấy động vào các cạnh của dạ ng mẫu hình vẽ trên, Một ngôi nhà nhỏ không thể nào chế ngự được sát khí của các lực như tòa nhà cao tầng.

Thông thư, sách niên lịch Trung Hoa, được dùng để tham khảo ngày tốt hoàn tất xây dựng tòa nhà của thành phố hay ngôi nhà ở. Thầy địa lý chọn ngày khai trương chính thức cơ sở kinh doanh để tránh số tử vi của ngưdi gi ám dốc điều hành và thời gian ấn định đó khắc nhau.

Kết hợp yếu tô” môi trường và kiến trúc đảm bả o cho Phong thủy tôi. Phong thủy tốt thường đồng nghĩa với kĩẾ-n trúc đẹp, và V..V… Tuy nhiên, đôi khi cả Phons thủy lốt lẫn kiến trúc đẹp cũng không giúp ích cho vận may của con người. Theo quan điểm của người Trung Hoa, cuộc sông con người íà do tiền định và có ĩúc may lúc rủi. Khi có thời vận may, Phong thủy xấu khòng thể tác động lên con người; nhưng ở thời vận rủi, Phong thủy xấu lại càng làm cho hoàn cảnh của con người trở nên tệ hơn. Người Trung Hoa cho rằng với nhân vận tốt, sát khí của con người có thể chế ngựđược sát khí của Phong thủy và ảnh hưởng của môi trường xấu. Điều đó được thể hiên qua câu nóì của người Trung Hoa cổ: “Nhất mạng, nhì vận, tam Phong thủy, tứ đưc, ngũ đọc sá ch” có nghĩa ỉà “yếu tô” quan trọng nhâ’t ảnh hưởng đến cuộc sông con người : Thứ nhẩt vận mạng, thứ hai vận may, thứ ba Phong thủy, thứ tư ‘ đức độ, thứ nã m học hành”.